ДРУГИ

ВТОРО КАЧЕСТВО ХОРА

Интеграция, дискриминация. Много модерни думи. В България все искаме да интегрираме, а всъщност дискриминираме. За хората с увреждания става...